Waarom u niet te lang moet wachten met uw bedri...

Gepubliceerd op door

Waarom u niet te lang moet wachten met uw bedrijfsoverdracht?

De bestaande bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is erg aantrekkelijk voor het familiebedrijf. Bij het schenken of het vererven is over de eerste € 1.060.298 (2016) van het ondernemingsvermogen geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Is de onderneming meer waard, dan is 83% van dat vermogen vrijgesteld. Dit is een ruimhartige regeling om binnen de familie vermogen aan de volgende generatie te schenken of te laten vererven. Juist omdat de regeling zo aantrekkelijk is, zijn er al procedures gevoerd waarbij de vrijstelling ook werd geclaimd voor niet-ondernemingsvermogen. De rechter heeft in die procedures geoordeeld dat het vererven van ondernemingsvermogen fiscaal anders behandeld mag worden dan niet ondernemingsvermogen. De bedrijfsopvolgingsregeling is dus overeind gebleven. Toch kent de ruimhartige regeling ook critici, die menen dat de regeling versoberd moet worden. In een redactioneel commentaar van het Financieele Dagblad werd dat op 19 oktober betoogd. Ook de uitspraken die de rechter heeft gedaan waarin de bedrijfsopvolgingsregeling wordt toegestaan voor vastgoedbeleggers, kan het einde van de bestaande regeling betekenen. De critici menen dat er best ruimte is om erfbelasting te betalen als de onderneming vererfd dan wel aanvullende voorwaarden te stellen om de regeling toe te passen. Bijvoorbeeld dat er alleen een beroep op de faciliteit wordt toegestaan, als er niet over voldoende vrij vermogen wordt beschikt om de verschuldigde belastingen te betalen. Een deel van de kritische volgers van de ontwikkelingen betreffende de bedrijfsopvolgingsregeling bevinden zich in de Tweede Kamer en met de verkiezingen in aantocht is er mogelijk ruimte om de bedrijfsopvolgingsregeling aan te passen.

Wijzigingen in het Belastingplan 2018

De bestaande ruimhartige bedrijfsopvolgingsregeling is per 1 januari 2010 in werking getreden. De regeringspartijen PvdA en VVD hebben bij de aanvang van de kabinetsperiode al aangegeven de bedrijfsopvolgingsregeling niet te zullen aanpassen gedurende hun regeerperiode. Aan die toezegging is gehoor gegeven. Dat wil niet zeggen dat er ook in de toekomst niets zal wijzigen. Ik verwacht dat als er na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 er een nieuwe regering is gevormd, partijen kunnen besluiten om de bedrijfsopvolgingsregeling te versoberen.

Zoals het dan wel vaker gaat verwacht ik dat de maatregel direct werking zal hebben vanaf de datum van de bekendmaking, er zal dus geen ruimte worden gegeven om te anticiperen op de gewijzigde wetgeving. Dat kan dan betekenen dat op Prinsjesdag 2017 bij het Belastingplan 2018 wijzigingen worden aangekondigd ingaande op de dag van bekendmaking in 2017.

Anticipeer tijdig op de bedrijfsopvolgingsregeling

Daarom geef ik iedereen in overweging om als het de bedoeling is om de aandelen al bij leven te schenken aan kinderen of kleinkinderen, niet te lang te wachten met het treffen van de voorbereidingen daarvoor. Op die manier kan er tijdig geanticipeerd worden op een toekomstige versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Zet kinderen vast op de loonlijst

Voor wie nog niet direct speelt met de gedachte om aandelen in het bedrijf te schenken, kan er al wel vast aan denken om een of meerdere van de kinderen (die als toekomstige bedrijfsopvolger worden gezien) op de loonlijst van de onderneming te zetten. Eén van de voorwaarden om de schenkingsfaciliteit te kunnen toepassen, is dat de verkrijger van de geschonken aandelen minimaal drie jaar binnen de onderneming gewerkt moet hebben.

Overigens is nergens in de wet of in de toelichting op de wet vastgelegd hoeveel uren dat het dienstverband minimaal moet bedragen. Dat betekent dat het om een beperkt aantal uren kan gaan. Aan de inhoud van de werkzaamheden zijn geen voorwaarden verbonden.

Kortom als u wilt voorkomen dat u te laat bent met de (gedeeltelijke) overdracht van het familiebedrijf aan de volgende generatie, omdat de bestaande faciliteit is afgeschaft of versoberd, is het van belang om niet te lang te wachten. Een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht behoort ook tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten?:

mr. Ewoud de Ruiter – directeur Apollo Tax bv 030 – 687 0 383 ewoud.de.ruiter@3rrrbelastingadviseurs.nl