Oprichten vbi via open fonds voor gemene rekening met vermogen bv


Oprichten vbi via open fonds voor gemene rekening met vermogen bv

Mogelijke levermethode: verkoop door 3RRR Belastingadviseurs bv, betaling na levering dienst

Het voor u verzorgen van de oprichting van een vrijgestelde beleggingsinstelling via een open fonds voor gemene rekening. Vervolgens een deel van de aandelen in de BV ingebracht in het open fonds voor gemene rekening. Daarna worden deze aandelen weer ingekocht door de BV zodat er uiteindelijk liquiditeiten aanwezig zijn in het open fonds voor gemene rekening waarmee belegd kan worden. Zie de kostenindicatie onderaan de beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

Welke werkzaamheden worden verricht

Het opzetten van een zogenaamde vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Met betrekking tot de door ons uit te voeren werkzaamheden hebben wij vier stappen onderkend.

Stap 1

 • Beperkte fiscale beoordeling van de mogelijkheden om een gedeelte van het vermogen van de besloten vennootschap in te brengen in het nog op te richten open fonds voor gemene rekening
 • Opstellen stappenplan/tijdsplanning in verband met het uitvoeren van de inbreng van de aandelen in het open fonds voor gemene rekening, de inkoop van de aandelen van de bv en rangschikking als vrijgestelde beleggingsinstelling
 • In overleg met u een deel van het vermogen aanwijzen, dat over zal gaan naar het opgerichte open fonds voor gemene rekening
 • U informeren over de fiscale regels met betrekking tot het aanhouden van een VBI
 • Diverse telefonische en schriftelijke overleg met u, de notaris en de accountant over het inbrengen van een deel van de aandelen in de BV in het open fonds voor gemene rekening en rangschikking als vrijgestelde beleggingsinstelling

Stap 2

 • Oprichten open fonds voor gemene rekening en registreren bij de Belastingdienst
 • Verzoekschrift aan de Belastingdienst dat inbreng van de aandelen van de BV fiscaal zonder belastingheffing plaats kan vinden en tevens afstemmen wat de fiscale gevolgen zijn 
 • Afstemmen met de Belastingdienst dat de concept statuten van de VBI, het fondsenreglement/prospectus voldoen aan de voorwaarde voor de rangschikking als vbi

Stap 3

 • Beoordelen diverse akten inzake de inbreng van de aandelen in het open fonds voor gemene rekening
 • Beoordelen akte inzake de inkoop van de aandelen

Stap 4

 • Brief aan de Belastingdienst waarin een beroep gedaan wordt op de vrijstelling in de inkomstenbelasting voor inbreng van de aandelen in het open fonds voor gemene rekening.
 • Verzoek tot vaststelling fiscaal opgeofferde bedragen van bestaande persoonlijke holding na inkoop aandelen
 • Verzenden verzoekschrift aan de Belastingdienst om het open fonds voor gemene rekening aan te merken als VBI met daarbij gevoegd een aandeelhoudersoverzicht.

Kosten

Door de veelheid aan stappen en de te maken keuzes is het lastig om vooraf al een directe schatting van de precieze kosten te maken. De kosten van stappen 1 tot en met 4 zullen tussen de € 3.500 en € 4.700 *) bedragen voor de fiscale begeleiding. Met beperkt literatuuronderzoek is rekening gehouden. Er is geen rekening gehouden met de kosten voor de accountant en de notaris.

Wij bevelen ook het volgende aan:

*
Prijzen exclusief btw

Blader ook door deze categorieën: Startpagina Apollo Tax, Ondernemer