Nieuw

bezwaarschrift tegen box 3 heffing algemeen

25,00
Prijs exclusief btw
Beschikbare levermethode: gratis verzending

Bezwaarschrift met update naar aanleiding van uitspraak van de Hoge Raad per 10 juni 2016.

Als in afwachting van de definitieve uitspraak van de Hoge Raad over de verschillende box 3 procedures, vast bezwaar wilt aantekenen, kunt dit bezwaarschrift gebruiken. In het bezwaarschrift is ook rekening gehouden met een eerdere uitspraak van de Hoge Raad over de box 3 heffing over verhuurd onroerend goed. In die uitspraak oordeelde de Hoge Raad dat de waardering op grond van de bepalingen in de wet inkomstenbelasting 2001 te hoog kan uitkomen en dat dan van een lagere waarde moet worden uitgegaan.

De bezwaarschriften tegen de box 3 heffing op de aanslagen inkomstenbelasting zijn aangemerkt als een zogenaamde massaal bezwaarprocedure. Het moet gaan om bezwaarschriften waar alleen de rechtsvraag over de box 3 heffing speelt. Het gaat om al ingediende bezwaarschriften waarop op 26 juni 2015 geen uitspraak is gedaan. Nieuwe bezwaarschriften die worden ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dag waarop de collectieve uitspraak wordt gedaan dan wel waarop de uitspraak onherroepelijk wordt. Dat betekent dat er tegen aanslagen opgelegd na 26 juni 2015 dan wel die op die datum nog niet onherroepelijk waren, geen bezwaar meer hoeft te worden aangetekend en worden die aanslagen ambtshalve verminderd door de Belastingdienst op het moment dat er een voor de belastingplichtige positieve uitspraak van de Hoge Raad komt. Hierbij is het wel van belang dat de Belastingdienst bij het eventueel verminderen van de aanslag geen rekening zal houden met de persoonlijke situatie van de belastingplichtige of met eventueel andere door de belastingplichtige in te nemen standpunten ten aanzien van de box 3 heffing.

Daarom kan het toch van belang zijn om zekerheidshalve bezwaar aan te tekenen en aan de Belastingdienst te vragen om dat bezwaarschrift aan te houden totdat er een uitspraak is gedaan betreffende de box 3 bezwaarprocedure door de Hoge Raad. Het is dan mogelijk om in het bezwaarschrift ook in te gaan op bepaalde in box 3 gehouden beleggingen, die een laag rendement opleveren. Denk bijvoorbeeld aan verhuurde woningen, die op grond van een aantal ficties gewaardeerd moeten worden. Daarvan heeft de Hoge Raad al aangegeven dat in sommige gevallen er van een lagere waardering uitgegaan mag worden dan op basis van de ficties in de aangifte moet worden aangegeven. Uiteindelijk is er dan minder inkomstenbelasting verschuldigd in box 3. Dat betekent wel dat er gemotiveerd aangegeven moet worden waarom de woning(en) niet op basis van de fictie in de wet inkomstenbelasting gewaardeerd moet worden, maar op basis van de lagere waarde.

Zie ook het blog hierover.

Blader door deze categorie: Box 3/ Beleggen box 2