Fiscaal juridisch verzoekschrift om ambtshalve vermindering box 3 UPDATE

50,00
Prijs exclusief btw

Op dit moment is nog niet duidelijk of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben aangetekend en daarom niet meelopen in de massaal bezwaarprocedure ook een vermindering zullen krijgen van de betaalde box 3 belasting. Er zijn drie redenen om zelf het verzoek tot ambtshalve vermindering te doen:

  1. U neemt zelf actie door het verzoek om ambtshalve vermindering te doen, waardoor u de Belastingdienst dwingt om in uw specifieke situatie te oordelen of aan het verzoek tegemoet wordt gekomen.
  2. Als de Belastingdienst veel van die verzoeken binnenkrijgt, kan dat het Ministerie van Financiën doen besluiten om ook de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben aangetekend tegemoet te komen.
  3. Als het Ministerie van Financiën niet tegemoet komen door ambtshalve vermindering voor alle belastingplichtigen, dan wel de Belastingdienst niet voor uw individuele verzoek, vormt dit verzoekschrift een ingang om de rechter de afwijzing van het verzoekschrift te laten beoordelen en toetsen aan relevante rechtspraak en internationale verdragen.

In het verzoekschrift om ambtshalve vermindering is met verwijzing naar relevante jurisprudentie en wetgeving gemotiveerd waarom belastingplichtigen waarvan de bezwaartermijn recht hebben op een ambtshalve vermindering. Het verzoekschrift is 7 pagina's groot (inclusief toelichting bij het verzoek). In het verzoekschrift is een overzicht opgenomen dat kan worden ingevuld om te bepalen en te onderbouwen op welke belastingteruggave u recht hebt.

Waarom u zelf om ambtshalve vermindering moet verzoeken?

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met artikel 1 EP bij het EVRM (het recht op eigendom) en artikel 14 EVRM (het verbod op discriminatie). Voor de belastingplichtigen die meelopen in de massaal bezwaarprocedure is op 4 februari 2022 uitspraak op bezwaar gedaan inzake de jaren 2017 tot en met 2020.

Als u geen bezwaar hebt aangetekend en daarom niet meeloopt in de massaal bezwaarprocedure, bent u afhankelijk van de beslissing van het Ministerie van Financiën en eventueel de Tweede Kamer of u compensatie krijgt voor teveel betaalde box 3-heffing. U kunt de Belastingdienst verzoeken om ambtshalve vermindering van de opgelegde aanslagen inkomstenbelasting 2017 tot en met 2020. Dan bent u minder afhankelijk van de beslissing die het Ministerie van Financiën zal nemen, maar vraagt u de Belastingdienst om in uw individuele situatie ook een beslissing te nemen.

In een recente conclusie van de Advocaat-Generaal van 24v februari 2022 bij de Hoge Raad over de box 3 heffing, is invulling gegeven hoe de belastingvermindering berekend moet worden. Dat is in het verzoekschrift verwerkt.

Op 21 april heeft de A-G een nadere conclusie gepubliceerd waarin onder andere ingegaan wordt op de vraag moeten verzoeken om ambtshalve vermindering ook worden gehonoreerd. Deze conclusie is inmiddels ook verwerkt. In deze conclusie staan aanknopingspunten op grond waarvan een verzoek om aanpassing van al vaststaande aanslagen plaats zou moeten vinden. De Staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd de uitspraak van de Hoge Raad af te willen wachten: wat wordt er beslist?, alvorens een beslissing te nemen. Door nu vast het verzoek om ambtshalve vermindering te doen, laat u zien dat u ook graag rechtsherstel wil voor wetgeving die onredelijk uitpakt.

Om de tegemoetkoming waar u recht op hebt goed vast te kunnen stellen zal de Belastingdienst naar verwachting toch om informatie moeten verzoeken bij u. Met de informatie opgenomen in dit verzoekschrift bent u dit verzoek om informatie voor en versnelt u de afwikkeling van het verzoekschrift.

Accessoires

Product Opmerking Status Prijs
minder box 3 belasting betalen in 2022
€ 30,00 *
*
Prijzen exclusief btw
Accessoiregegevens weergeven

Blader ook door deze categorieën: Box 3/ Beleggen box 2, Startpagina Apollo Tax