Belasting blog

Geregeld verschijnt er een belastingadvies blog over een actueel fiscaal onderwerp. Dit blog is bedoeld om u te informeren over voor u interessante ontwikkelingen op het gebied van belastingen. Het kan gaan om nieuwe jurisprudentie of hoe een nieuwe regeling in de praktijk uitwerkt.

Als u na het lezen van een blog vragen heeft, schroom niet om die te stellen!

Laag gebruikelijk loon voor dga van bv met beperkte omzet

Gepubliceerd op door

In de Wet op de loonbelasting is een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd hoe hoog het salaris van de directeur grootaandeelhouder (DGA) moet zijn.
 
De gebruikelijk loonregeling in kort bestek
De werknemer die arbeid verricht voor een besloten vennootschap waarin hij of zijn partner minimaal 5% van de aandelen bezit, wordt het jaarloon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:
    Opmerkingen: 0 | Volledig bericht lezen

Vereniging drijft geen onderneming met exploitatie recreatieterrein

Gepubliceerd op door

De rechtbank heeft recent een uitspraak gedaan waarin een antwoord wordt gegeven op de vraag wanneer een vereniging vennootschapsbelasting verschuldigd is. Dat is het geval als er sprake is van het drijven van een onderneming. In de procedure ging het om een vereniging die een recreatieterrein exploiteerde met daarop 220 recreatiebungalows, kantine en bijbehorende voorzieningen. Het economische eigendom van de recreatiebungalows was in het bezit van particulier...

Opmerkingen: 0 | Volledig bericht lezen

Stijgende box 3 tarieven, hoe aantrekkelijk is beleggen in een spaar-bv?

Gepubliceerd op door

Hierna volgt een update van mijn blog uit 2019 waarin ik ben ingegaan op het voordeel van het overbrengen van box 3 vermogen naar box 2. De nieuwe box 3 tarieven zijn bekend gemaakt. Tot een vermogen van € 50.000 is vermogen vrijgesteld van belastingheffing (voor fiscale partners is dit...

Opmerkingen: 0 | Volledig bericht lezen

A-G geeft uitleg over vpb-vrijstelling voor vereniging en stichting

Gepubliceerd op door

Als een vereniging of stichting niet meer winst maakt dan de in artikel 6 Wet Vpb 1969 genoemde grenzen is er geen vennootschapsbelasting verschuldigd, omdat er dan een vrijstelling geldt. Deze vrijstelling kent twee winstgrenzen:
  1. 1. eerste winstgrens: niet meer dan € 15.000 winst in een jaar,
  2. 2. tweede winstgrens: niet meer dan € 75.000 winst in het betreffende jaar en de vier daaraan vo...

Opmerkingen: 0 | Volledig bericht lezen

Door corona-maatregelen dreigt vpb-heffing bij theaters

Gepubliceerd op door

Als gevolg van de corona-maatregelen hebben veel culturele ondernemers hun jaarprogramma niet kunnen afwerken. In de eerste en tweede helft van het jaar zijn ze met een gedwongen sluiting geconfronteerd. Door de sluiting zijn er minder kosten zijn gemaakt voor de uitvoering van het jaarprogramma. Podia voor muziek, dans, theater en film kunnen daardoor mogelijk een positief resultaat behalen. Dat kan het geval zijn als ze (voor een deel) met subsidies zijn gefi...

Opmerkingen: 0 | Volledig bericht lezen

Stichting vpb-plichtig voor beheer en uitgifte van keurmerk

Gepubliceerd op door

In verschillende branches zijn stichtingen actief die tegen betaling van een vergoeding een bepaald keurmerk toekennen. Als er overschotten worden behaald, speelt de vraag of er sprake kan zijn van vennootschapsbelastingplicht. Recent heeft de rechtbank Gelderland een interessante uitspraak gedaan die voor veel stichtingen duidelijk maakt dat rekening gehouden moet worden met vennootschapsbelastingplicht. In de uitspraak ging het om een stichting die beheerder ...

Opmerkingen: 0 | Volledig bericht lezen

Dalende box 3 tarieven, hoe aantrekkelijk is beleggen in een spaar-bv?

Gepubliceerd op door

De nieuwe box 3 tarieven zijn bekend gemaakt. Tot een vermogen van € 30.846 is vermogen vrijgesteld van belastingheffing (voor fiscale partners is dit verdubbeld naar € 61.692). Over de hele linie daalt het tarief van de verschuldigde vermogensrendementsheffing in box 3. Er is in 2020 dus minder vermogensbelasting verschuldigd over het box 3 vermogen. Toch blijft het met de lage rente op spaargeld aantrekkelijk om vermog...

Opmerkingen: 0 | Volledig bericht lezen

Vanaf 2019 is een vereniging of stichting sneller vpb verschuldigd

Gepubliceerd op door

Door aanpassingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) worden verenigingen en stichtingen mogelijk sneller vennootschapsbelastingplichtig vanaf het jaar 2019. Veel verenigingen en stichtingen leiden jaarlijks verlies of hebben een winst lager € 15.000. In dat geval zijn ze op grond van de Wet Vpb vrijgesteld van vennootschapsbelastinghefffing. Dat hoeft in zo een situatie dus niet te betekenen dat ze niet vennootschapsbelastin...

Opmerkingen: 0 | Volledig bericht lezen

Wanneer is een stichting vennootschapsbelastingplichtig?

Gepubliceerd op door

Bestuurders van stichtingen nemen vaak het standpunt in dat de stichting niet vennootschapsbelastingplichtig is, omdat ze van mening zijn dat de stichting niet naar winst streeft. Geregeld blijkt dat standpunt niet juist te zijn. Vragen van de Belastingdienst zijn vaak de aanleiding om te onderzoeken of een stichting vennootschapsbelastingplichtig is. Men komt dan tot de ontdekking dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor de eventuele belastingplicht van de stichting. En k...

Opmerkingen: 0 | Volledig bericht lezen

Nieuwe afschrijvingsbeperking onroerend goed en optimalisatie van fiscale kostenaftrek

Gepubliceerd op door

De mogelijkheid om af te schrijven op vastgoed in eigen gebruik is vanaf 1 januari 2019 beperkt tot 100% van de WOZ-waarde voor besloten vennootschappen en andere vennootschapsbelastingplichtige lichamen. Het maakt daarbij dus niet meer uit of het om een onroerende zaak in eigen gebruik gaat of aan derden verhuurd is. De afschrijvingsbeperking is daarmee gelijk getrokken met die aan derden verhuurd onroerend goed. Voor aan derden verhuurd onroerend goed gold al...

Opmerkingen: 0 | Volledig bericht lezen