Uitvoeren van een berekening of het vanuit fiscaal oogpunt interessant is om de onderneming in de BV als IB-onderneming voort te zetten. Ook wel de terugkeer uit de BV.

310,00 *

Accessoires

Fiscale begeleiding van de inbreng van de IB-onderneming in een BV

In dit memorandum wordt besproken wat de voor en nadelen zijn om de IB-onderneming in te brengen in een bv.

30,00 *

Laten uitvoeren van een berekening is het vanuit fiscaal oogpunt interessant is om de IB-onderneming vanuit de BV voort te zetten.

310,00 *